Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Teaching and Conducting II: Mixed Choir and Instrumentalists

Course Code: Y86

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: