Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Theory and Praxis VIII: Kratematarion, Kratemata (T,P)

Course Code: Y85

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: