Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Rhythmic Geni and the chronicle conduct of the Chanting Art

Course Code: Y84

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: