Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Teaching and Conducting I: The Byzantine Chorus of Cantors

Course Code: Y74

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: