Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Theory and Praxis VII: Mathematarion, Octaecha Mathemata (T, P)

Course Code: Y73

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: