Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: The Geni and kinds of the Byzantine Chanting Music

Course Code: Y72

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: A thorough study from a poetic and a peculiar point of view of the three genders of Byzantine melopoiia: A’ the sticherarian gender. B’ the eirmologiko gender. C’ the Papadiko gender. Genesis, formation, development over seasons of the three genders and their coding tradition, explanations and printed tradition.