Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: The Psalms in the Byzantine melopoiia (Papadiko Genos)

Course Code: Y53

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 3

Website:

Description: The book of psalms or the psalmist of David: especially for the poetry of psalms. The different categories and uses of psalms. The use of psalms in the two Byzantine formats: the asmatiko or the parish and the monastic. The great sections of setting music of psalms (anoiksantaria, kekragaria, polieleos, koinonika, etc.) the code of the Papadiki (14th-15th & 17th-18th century). The papadiko melos, in general, and the distinction of homogeneous melos that emerged from it (Kondakarion, Mathematario, Kratematario)