Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Typikon of Orthodox Worship (common)

Course Code: Y51

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 5

Teaching Hours: 4

Website:

Description: The weekly church calendar, the night and day services, the persons who hold the rites, exhortations, reading passages, use of the book of Psalms, ecclesiastical hymns, liturgical books, pretheory of the typikon of the Orthodox Worship, vespers and matins.