Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: The reformation of the three Teachers in 1814: New Method of Analytical Notation

Course Code: Y44

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 3

Website:

Description: