Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: The Sticherarion: the one-stanza Idiomela (Sticherarion Genos)

Course Code: Y34

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 2

Website:

Description: The idiomelo as a progression of hypopsalma or ephimnio. The blending of the idiomelo with the pre-chanting psalmist lyrics. The great hymnographers of idiomelo (8th,9th, 10th centuries). The Sticherarion Code (10th-11th centuries). The notation of the Sticherarion, or the "Agioritic" and foreign "Chartres Notation".) The Sticherarion gender of chant, in general.