Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: History of Byzantine and Post Byzantine Chanting Art I

Course Code: Y32

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Distinction of two historical periods of the pre-notation (1st-10th centuries) and the notation (10th- 20th centuries) presentation and commentary of the relevant reference. The asmatic formation during the 14th century. Explanation of the difficulty of accurately historiation of people. The great melopoioses of the century: Nikiforos Ithikos, Ioannis Papadopoulos or Koukouzelis, Xenos Koronis etc. the swamp of the venerable royal clergyman Ioannis Kladas. Manuel Doukas Chrysafis and his musical work.