Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Foreign Language

Course Code: Y27

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits:

Teaching Hours: 2

Website:

Description: The teaching of English includes: a) Vocabulary, Grammar structures, Communication dialogues, practice in paragraph writing, form and use of tenses, prepositions, adverbs, comparisons, conditionals, description of things and persons, e-mail and questionnaire composition, practice in speaking ( phone conversations , dialogues etc) .b) Terminology texts relevant to their subject of studies.(e.g. Synaxarion, Hymns, liturgical, biblical, church art writings, Byzantine music texts etc), learning and use of the church vocabulary, getting familiar with former English grammar forms c) Special Skills to translate, combine , parallel and correlate terms from or into the English church language.