Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Introduction to Ethnomusicology: The Greek Folk music

Course Code: Y25

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 2

Website:

Description: