Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Introductive Reading of Papadiki Pre-theory or Chanting Art

Course Code: Y24

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 4

Teaching Hours: 2

Website:

Description: