Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Ancient Greek II (common)

Course Code: Y21

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 5

Teaching Hours: 4

Website:

Description: Translation, Comments, Interpretation of Ploutarchus Work “about the slowly punished by God”, Grammatical and Structural Analysis