Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: The Eirmologion: the multi- stanzas canons (Eirmologion Genos)

Course Code: Y15

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 2

Website:

Description: Creating the kanons: the 1st – 9th biblical ode. The odes and the eirmoi of odes. The hymns of the odes. The great hymnographer-poets Canons (8th, 9th, 10th centuries). The Code of Eirmologio (10th-11th century). The notation of the Εirmologio: or "AgioPolitic" and foreign Coislin Notation. The Eiromologio Gender, in general.