Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Ancient Greek I (common)

Course Code: Y11

Lecturer Professor:

Required: YES

Teaching Credits: 5

Teaching Hours: 4

Website:

Description: Translation, Comments, Interpretation of ancient Greek Texts, Grammatical and Structural Analysis, Meaning and Etymological Processing