Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Hymns of Pascha- Pendicostarion

Course Code: E83

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: