Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Methodology of the musicological research II: Knowledge and use of Bibliography (C)

Course Code: E81

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 2

Website:

Description: