Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Methodology of the musicological research I: Catalogue-writing of the music manuscripts (C)

Course Code: E71

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 3

Teaching Hours: 3

Website:

Description: Introduction to musical coding. Membrane and paper codes. Two-color notation. Caps and other jewelery. Named melopoioi coders or simple coders. The cataloging of three basic models: A. the cognitive numbers. B. the detailed description of the content. C. the code data. The two categories of codes: A. Codes of pure content. B. Codes with mixed content. Knowledge of all musicological comments