Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Instrumentation - use of Instruments String Instruments II: (Tambouras, Kanonaki, Outi, Lute) (2T, 2P)

Course Code: E42

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: