Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Πτυχιακή εργασία

Κωδικός Μαθήματος: Y88

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 10

Ώρες Διδασκαλίας:

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: