Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Υφολογία- Αισθητική: Έκφραση του Βυζαντινού Μέλους

Κωδικός Μαθήματος: Y87

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Συστηματική σουδή του συναμφοτέρου:Λόγου και Μέλους. – Εξέταση των κειμένων από ποιητική άποψη και έξαρση των θεολογικών νοημάτων. – Παράλληλη συνεξέταση του μελικού τονισμού αυτών των νοημάτων. –Εξέταση της μιμήσεως παλαιοτέρων καθιερομένων προτύπων απ’τους μελοποιούς, και διερεύνηση της προσωπικής φαντασίας και μελοποιητικήςδεκιότητός τους. –Ερμηνευτική διείσδυση στο πνεύμα του κάθε μελουργού και της εποχής του. – Τα μελικά εκφραστικά μέσα και οι μελικές μεταθέσεις για επίτευξη αναλόγων με την έννοια του κειμένου συναισθημάτων. – Εξέταση των ρυθμικών ποδών και επιβολή της αρμόδιας αγωγής. – Διαφύλαξη και προβολή της ‘’χαρμολύπης’’ που διπέπει όλη την Ψαλτική της ορθόδοξης λατρείας.