Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Διδασκαλία και Διεύθυνση ΙΙ: Μικτής Χορωδίας και Οργανοπαικτών

Κωδικός Μαθήματος: Y86

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Επιλογή των χορωδών και στήσιμο της Μικτής Χορωδίας –Εξακρίβωση των φωνητικών δυνατοτήτων αρρένων και θηλέων. – Καθορισμός της τονικότητας και άσκηση συμψαλμώδησης αρρένων και θηλέων. –Τοποθέτηση των οργανοπαικτών και βασικές γνώσεις ενορχήστροσης λαϊκής ζυγιάς. – Διδασκαλία περί του ισοκρατήματος και των ισοκρατών ή βαστακτών. – Κανονισμός των ισοκρατημάτων. – Κανονισμός των ρυθμικών ποδών. –Βασικές γνώσεις της απλής κινησιολογίας ή χειρονομίας του Χοράρχου. – Υποβοήθηση με την χειρονομία των ποικίλων εκφράσεων. – Αγωγικά θέματα. –Καθορισμός ρεμπερτορίου εκκλησιαστικών ψαλμάτων και δημοτικών τραγουδιών.