Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Τα Ρυθμικά  Γένη και η χρονική αγωγή της Ψαλτικής

Κωδικός Μαθήματος: Y84

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Περι χρόνου γενικά στη μουσική. –Διάκριση μέτρων και ρυθμών και ρυθμικών ποδών. – Τα ρυθμικά Γένη:Α΄ Το Δακτυλικό (θέση –άρση 1:1 ‘’εν λόγω ίσω’’). – Β΄. Το Ιαμβικό (θέση –άρση 1:2 ή 2:1 ‘’εν λόγω διπλασίω’’). –Γ΄ Το Παιωνικό (θέση –άρση 2:3 ή 3:2 ‘’εν λόγω ημιολίω’’). –Επίτριτοι, Επιτέταρτοι και Δόχμιοι ρυθμικοί πόδες. –Ρυθμική έμφαση και ρυθμική μεταβολή. Περί της χρονικής αγωγής των διαφόρων ψαλμάτων.