Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βυζαντινή Μουσική και Αραβοπερσική Μουσική:Ήχοι και Μακάμια

Κωδικός Μαθήματος: Y76

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Μια πρώτη προσέγγιση και γνωριμία της Αραβοπερσικής Μουσικής, μέσω ελληνικών συγγραφών: Παναγιώτη Χαλάτζογλου, Κυρίλλου Μαρμαρινού, Στεφάνου δομεστίκου, Ιωάννου Ζωγράφου Κέϊβελη. – Βασικές γνώσεις: Μακάμια και Ουσούλια. – Σύγχρονη μουσική γραφή με το πενταγραμμο της Τουρκικής Μουσικής: Τα διαστήματα και η σημείωσή τους με τα ειδικά σημάδια υφέσεων και διέσεων. –Ήχοι και Μακάμια: ομοιότητα και διαφορές.