Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Πληροφορική και Μουσική (2Θ, 2Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y75

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ήχος και κωδικοποίηση ήχου με χρήση Η/Υ, Δειγματοληψία ήχου, Κωδικοποίηση ήχου, Συμπίεση ήχου, MIDI.