Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Διδασκαλία και Διεύθυνση  Ι: Βυζαντινού Χορού Ψαλτών

Κωδικός Μαθήματος: Y74

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Κατάρτηση Χορού Ψαλτών εξ 25 ψαλτών κατά τα βυζαντινά Τυπικά (Γ΄ Νεαρά του Ιουστινιανού και Τυπικόν της Θεοτόκου Ελεούσης της Μονής Παντοκράτορος του ιβ΄ αιώνος). – Διδασκαλία περί του ισοκρατήματος και των ισοκρατών ή βαστακτών – Κανονισμός των ισοκρατημάτων. – Κανονισμός των ρυθμικών ποδών. – Βασικές γνώσεις της απλής κινησιολογίας ή χειρονομίας του Χοράρχου. –Υποβοήθηση με την χειρονομία των ποικίλων εκφράσεων. – Αγωγικά θέματα.