Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεωρία και Πράξη VII: Μαθηματάριο, Οκτάηχα Μαθήματα  (Θ, Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y73

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Γένεση του Μαθηματαρίου, ή ΚαλοφωνικούΣτιχηραρίου, απ΄τον κώδικα Παπαδική, κατά τον ιε΄ αιώνα. –Τα κατ΄ήχον θεοτοκία μαθήματα του Μαθηματαρίου. – Οι σημαντικώτεροι κώδικες μεταβυζαντινών Μαθηματαρίων. – Η εξήγηση του Μαθηματαρίουαπ΄τον Χουρμούζιο. – Τα εκδεδομένα μαθήματα στον Γ΄ τόμο της Μουσικής Πανδέκτης (1851) και σε άλλα έντυπα μουσικά βιβλία. – Το περισσοτερο διαδεδομένο Μάθημα ΄΄Άνωθεν οι προφήται΄΄ του Ιωάννου Κουκουζέλη. Θεωρία και Πράξη με δείγματα κατά βούληση, συνθέσεων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελουργών: Α΄ Οι ‘’πρώτοι’’ ήχοι: α΄ και πλ α΄.- Β΄. Οι ‘’τέταρτοι’’ ήχοι δ΄ και πλ δ΄. – Γ’. Οι ‘’ τρίτοι’’ ήχοι: τρίτος και βαρύς. – Δ΄. Οι ‘’ δεύτεροι’’ ήχοι: β΄ και πλ β΄. – Το οκτάηχο ‘’Θεοτόκε Παρθένε’’ του Πέτρου Μπερεκέτη.