Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεωρία και Πράξη VI: Χερουβικά- Κοινωνικά (Θ,Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y65

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Βυζαντινά Χερουβικά και Κοινωνικά: ‘’Σιγησάτω’’, του Νικηφόρου Ηθικού, και ‘’Αινείτε’’ του Ιωάννου Κουκουζέλη. –Το λεγόμενο παλατινό Χερουβικό του Κουκουζέλη. –Χερουβικά και Κοινωνικά του Ιωάννου Κλαδά και του Μανουήλ Χρυσάφη. - Χερουβικά και Κοινωνικά του ιζ΄ (Χρυσάφη του νέου και Μπαλάση ιερέως). - Χερουβικά και Κοινωνικά του ιη΄ (Δανιήλ Πρωτοψάλτου και Πέτρου Πελοποννησίου). - Χερουβικά και Κοινωνικά του ιθ΄ αιώνος. Θεωρία και Πράξη με δείγματα κατά βούληση, συνθέσεων πάντως των αναφερθέντων μελουργών: Α΄ Οι ‘’πρώτοι’’ ήχοι: α΄ και πλ α΄.- Β΄. Οι ‘’τέταρτοι’’ ήχοι δ΄ και πλ δ΄. – Γ’. Οι ‘’ τρίτοι’’ ήχοι: τρίτος και βαρύς. – Δ΄. Οι ‘’ δεύτεροι’’ ήχοι: β΄ και πλ β΄.