Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αρμονία  και Αντίστιξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Κωδικός Μαθήματος: Y56

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Αναλυτική μελέτη της αρμονίας. – Αρμονική δομή. –Φυσική προέλευση και πρακτική εφαρμογή των αρμονικών νόμων. – Τροπική αντίστιξη:εξάσκηση στην τρίφωνη και τετράφωνη αντίστιξη (μοτέτα). Τονική αντίστιξη:ανάλυση έργων Μπάχ και Χαίντελ. –Αντιστρεφόμενη αντίστιξη.