Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεωρία και Πράξη V: Δοξολογίες –  Πολυέλαιοι  (Θ, Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y55

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Δοξολογία, χαρακτιριστικό δείγμα της κατά στίχο υμνογραφίας. –Δημιουργία της Δοξολογίας ως ψαλτικής μορφής, περίπου το 1620 (Μελχισεδέκ επίσκοπος Ραιδεστού). –Τα Ασματικά Τρισάγια των Δοξολογιών. –Δοξολογίες του ιζ΄ αιώνος. –Δοξολογίες του ιη΄ και ιθ΄ αιώνος.