Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Μελοποιία-Μορφολογία της Βυζαντινής Μουσικής

Κωδικός Μαθήματος: Y54

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η ποικιλία των ειδών της μελοποιίας. –Οι ‘’θέσεις’’ των σημαδίων ως συγκεκριμένο μόρφωμα της μελοποιίας, κατά τα τρία Γένη μελών (Στιχηραρικό, Ειρμολογικό, Παπαδικό). –Οι ήχοι και τα βασικά τους στοιχεία:τετράχορδα και πεντάχορδα, αρκτικές θέσεις και καταλήξεις, μεταθέσεις και παραχορδές, τα ήθη των μελών. –Οι μεγάλες μορφές μελοποιίας: α)Αργό ή παλαιό βυζαντινό στιχηραρικό μέλος. β) Ειρμολογικό μέλος (αργό και σύντομο), γ) Παπαδικό μέλος (αργό και σύντομο), δ) Κοντακάριο –Ακάθστος Ύμνος, ε) Κρατηματάριο.