Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Οι Ψαλμοί στη βυζαντινή μελοποιία (Παπαδικό-  Γένος)

Κωδικός Μαθήματος: Y53

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το βιβλίο των ψαλμών ή το ψαλτήρι του Δαβίδ: ειδικότερα για την ποίηση των ψαλμών. Οι διάφορες κατηγορίες και η χρήσεις των ψαλμών. Η χρήση των ψαλμών στα δυο βυζαντινά τυπικά: το ασματικό ή ενοριακό και το μοναστικό. Οι μεγάλες ενότητες μελοποιήσεως ψαλμών (Ανοιξαντάρια, κεκραγάρια, πασαπνοάρια, πολυέλεοι, κοινωνικά κ.α.) ο κώδικας Παπαδικής (ιδ΄-ιε΄αιώνες και ιζ΄-ιη΄αιώνες). Το παπαδικό γένος μελών, γενικά και η διάκριση ομοιογενών μελών που προέκυψαν από αυτό (Κοντακάριο, Μαθηματάριο, Κρατηματάριο)