Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Η βυζαντινή κοσμική και η νεώτερη αστική μουσική

Κωδικός Μαθήματος: Y52

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ιστορικές-φιλολογικές μαρτυρίες για τα βυζαντινά μουσικά όργανα. Η μουσική στο παλάτι και στις τελετές του ιπποδρομίου. Τα λεπτά μουσικά όργανα. Οι καταγραφές τραγουδιών με βυζαντινή σημειογραφία. Η νεώτερη αστική μουσική χειρόγραφες και έντυπες ανθολογίες (ιθ΄αιώνας). Σχετικές μαρτυρίες των περιηγητών. Η πολίτικη και σμυρνέικη μουσική λαϊκή παράδοση. Η περίπτωση του ρεμπέτικου τραγουδιού.