Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεωρία και Σολφέζ της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Κωδικός Μαθήματος: Y47

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Διδασκαλία της κοινής θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής: μουσικές έννοιες, διαστήματα, γραμμική σημειογραφία ( κλειδιά και νότες) και ασκήσεις σολφέζ (μέτρα, χρόνοι, ρυθμοί, διαστήματα).