Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στη Δυτική Μουσικολογία

Κωδικός Μαθήματος: Y46

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία και μεθοδολογία της επιστήμης της Μουσικολογίας. –Επισκόπηση της πλούσιας ειδικής βιβλιογραφίας. –Διάκριση μεταξύ της Ιστορικής και της Συστηματικής Μουσικολογίας. –Προβλήματα σχετικά με την οριοθέτηση των περιόδων της ιστορίας της Δυτικής Μουσικολογίας. - Μεγάλοι μουσουργοί και μεγάλα μουσικά έργα.