Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεωρία και Πράξη IV: Δοξαστάριο (Θ,Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y45

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η απόσπαση των Δοξαστικών ιδιομέλων απ΄τοΣτιχηράριο και η διαμόρφωση του κώδικος ‘’Δοξαστάριο’’. –Τα Δοξαστικά ιδιόμελατωνΣτιχηραρίων του Χρυσάφη του νέου και του Γερμανού Νέων Πατρών με ‘’καλλωπισμούς’’ και ‘’καινοφανείς θέσεις’’ (β΄ μισό του ιζ΄ αιώνος). –Τα Δογματικά θεοτοκία. –Το Δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. –Το Δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου. –Το Δοξαστάριο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. – Θεωρία και Πράξη με αργά ‘’βυζαντινά’’ και ‘’νέα’’ στιχηραρικά μέλη: Α΄ Οι ‘’πρώτοι’’ ήχοι: α΄ και πλ α΄.- Β΄. Οι ‘’τέταρτοι’’ ήχοι δ΄ και πλ δ΄. – Γ’. Οι ‘’ τρίτοι’’ ήχοι: τρίτος και βαρύς. – Δ΄. Οι ‘’ δεύτεροι’’ ήχοι: β΄ και πλ β΄.