Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Η μεταρρύθμιση των τριών Διδασκάλων, το 1814: Νέα Μέθοδος Αναλυτικής Σημειογραφίας

Κωδικός Μαθήματος: Y44

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το γεγονός: ιστορικές μαρτυρίες. – Η Πατριαρχική Απανταχούσα και η Διακήρυξη. – Η σύσταση της Πατριαρχικής Σχολής και η διδασκαλία της Νέας Μεθόδου αναλυτικής σημειογραφίας. –Οι ερωταποκρίσεις των πρότων εξετάσεων και ο τύπος του πτυχίου (‘’Διδασκαλική Απόδειξις’’). – Η φροντίδα για την μουσική τυπογραφία. –Τα βασικά στοιχεία της μουσικής μεταρρύθμισης. – Το θεωρητικό έργο του Χρυσάνθου. –Οι κλίμακες του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. –Το εξηγητικό έργο και τα πρωτόγραφα του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου. – Τα πρώτα έντυπα μουσικά βιβλία στο Βουκουρέστη και στο Παρίσι.