Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: Y43

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η εξέλιξη της εκκλησιαστικής μουσικής στη μεταβυζαντινή περιόδο. – Η τετρανδρία των περίφημων μελουργών του β΄ μισού του ιζ΄ αιώνος: Χρυσάφης ο νέος και πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γερμανός αρχιερεύς Νέων Πατρών, Μπαλάσης ιερεύς και νομοφύλακας και Πέτρος Μπερεκέτης ο μελωδός. – Η σύνθεση των χορών ψαλτών: ο πρωτοψάλτης, ο λαμπαδάριος, οι δομέστικοι, ο κανονάρχης, οι βαστακτές. – Οι μεγάλοι μελοποιοί του ιη΄ αιώνος: ο Ιωάννης Τραπεζούντιος ο Πρωτοψάλτης, ο Δανιήλ Πρωτοψάλτης, ο Πέτρος Πελοποννήσιος ο Λαμπαδάριος, ο Πέτρος ο Βυζάντιος ο Πρωτοψάλτης. – Οι εξηγητές Γρηγόριος Πρωτοψάλτης και Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας. – Ο εκδότης Θεόδωρος ΠαπαπαράσχουΦωκαεύς.