Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ξένη Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος: Y37

Διδάσκων Καθηγητής: Δ. Μερτζεμέκη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: ( Επίπεδο ενδιάμεσο) Διδάσκονταιδιαβαθμισμένα ως προς τη δομή και την σύνταξη της γλώσσας κείμενα ώστε να κατανοούν οι φοιτητές και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, να ασκούνται στους επικοινωνιακούς διαλόγους και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου. Με στόχο την συνειδητή και όχι την τυχαία ορθή χρήση της γλώσσας, με αντίληψη των λαθών και της διόρθωσης τους μέσα από την συστηματική γνώση της γραμματικών ενοτήτων, όπως phrasalverbs,παθητική φωνή, απαρέμφατα, γερούνδια, συγκρίσεις, τετελεσμένους χρόνους κ. λ. π.. Τα κείμενα θεματικά επιλέγονται μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία, εορτολόγιο, συγγράμματα, ακολουθίες, υμνογραφία , για την εξάσκηση τους στην απόδοση ειδικών όρων με την ανάπτυξη γραπτών δεξιοτήτων (περιλήψεις, να θέτουν ερωτήματα κατανόησης) και προφορικών ( διηγήσεις εορτολογίου, βιογραφίες). Εισαγωγή στη μετάφραση από και προς την ξένη γλώσσα.