Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εκκλησιαστική και Δημοτική Μουσική των Βαλκανίων

Κωδικός Μαθήματος: Y36

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Συνοπτική επισκόπηση της εκκλησιαστικής μουσικής των ερθοδόξων λαών των Βαλκανίων απ’ τον ιθ΄ αιώνα:Εισαγωγή της Ελληνικής Ψαλτικής με την αναλυτική σημειογραφία στην Ρουμανία και Βουλγαρία. – Έντυπα μουσικά βιβλία στη Ρουμανία. – Επιχώριες δημοτικές μουσικές και αλληλεπιδράσεις.