Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεωρία και Πράξη ΙΙΙ : Αναστασιματάριο (Θ, Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y35

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το Αναστασιματάριο ως τμήμα του Βυζαντινού Στιχηραρίου. – Το Αναστασιματάριο του Χρυσάφη του νέου με ‘’καλλωπισμούς’’ ( β΄ μισό του ιζ΄ αιώνος). – Οι θέσεις του αργού στιχηραρικού μέλους ως δομικό στοιχείο. –Το Αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου, ως ‘νέο αργό’’ στιχηραρικό μέλος. – Θεωρία και Πράξη με αργά ‘’βυζαντινά’’ και ‘’νέα’’ στιχηραρικά μέλη: Α΄ Οι ‘’πρώτοι’’ ήχοι: α΄ και πλ α΄.- Β΄. Οι ‘’τέταρτοι’’ ήχοι δ΄ και πλ δ΄. – Γ’. Οι ‘’ τρίτοι’’ ήχοι: τρίτος και βαρύς. – Δ΄. Οι ‘’ δεύτεροι’’ ήχοι: β΄ και πλ β΄.