Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βυζαντινή Σημειογραφία και Παλαιογραφία: Γένεση- Εξέλιξη- Εξήγηση

Κωδικός Μαθήματος: Y33

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η εκφωνητική σημειογραφία. –‘’Αρχή των μελωδημάτων’’ (μέσα του ι΄ αιώνος). Η σημειογραφία ως ηχητικό αλφάβητο, απότοκο του γραμματικού αλφαβήτου. Οι διάφοροι τύποι της σημειογραφίας κατά την πρώιμη περίοδο (ι΄ῑβ΄ αιώνος). –Η ‘’Μέση πλήρης βυζαντινή σημειογραφία’’ (1177-1670). –Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές θεωρητικές συγγραφές (ιστορική συνοπτική επισκόπηση). – Η ‘’ εξηγητική σημειογραφία’’ (1670-1814). Το εξηγητικό έργο του Πέτρου Πελοποννησίου. – Οι εξηγήσεις των προδρόμων της Νέας Μεθόδου. – Το γεγονός της μεταρρύθμισης ( έτος 1814) και η ‘’ αναλυτική σημειογραφία’’ της Νέας Μεθόδου. Οι τρείς Διδάσκαλοι: Χρύσανθος – Γρηγόριος – Χουρμούζιος.