Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης Ι

Κωδικός Μαθήματος: Y32

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Διάκριση δυο ιστορικών περιόδων της προσημειογραφικής (α΄-ι’ αιώνες) και της σημειογραφικής (ι’-κ’ αιώνες) παρουσίαση και σχολιασμός της σχετικής βιβλιογραφίας. Η ασματική διαμόρφωση κατά τον ιδ’ αιώνα. Εξήγηση των δυσχερειών για την ακριβή ιστόρηση των προσώπων. Οι μεγάλοι μελουργοί του ιδ’ αιώνος: Νικηφόρος Ηθικός, Ιωάννης Παπαδόπουλος ή Κουκουζέλης, Ξένος Κορώνης κ.α. ο λαμπαδάριος του ευαγούς βασιλικού κλήρου Ιωάννης Κλαδάς. Ο Μανουήλ Δούκας λαμπαδάριος ο Χρυσάφης και το μελουργικό του έργο.