Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεωρία και Πράξη ΙΙ : Ειρμολόγιο- Προλογάριο, το αργό μέλος (Θ, Π)

Κωδικός Μαθήματος: Y26

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το ‘’αργό’’ ειρμολογικό μέλος:Α΄ Το Βυζαντινό Ειρμολόγιο (ιδ΄ -ιε΄ αιώνες). Ειρμολόγιο κατά τον ιζ΄ αιώνα:ΘεοφάνηςΚαρύκης, Χρυσάφης ο νέος, Γερμανός Νέων Πατρών, Κοσμάς Ιβηρίτης. – Το Ειρμολόγιο του Μπαλάση ιερέως. –Το Ειρμολόγιο του Πέτρου Πελοποννησίου. –Οι θέσεις του αργού μέλους ως δομικό στοιχείο. – Θεωρία και Πράξη με σύντομα ειρμολογικά μέλη: Α΄ Οι ‘’πρώτοι’’ ήχοι: α΄ και πλ α΄.- Β΄. Οι ‘’τέταρτοι’’ ήχοι δ΄ και πλ δ΄. – Γ’. Οι ‘’ τρίτοι’’ ήχοι: τρίτος και βαρύς. – Δ΄. Οι ‘’ δεύτεροι’’ ήχοι: β΄ και πλ β΄.