Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία: Η Ελληνική Δημοτική Μουσική

Κωδικός Μαθήματος: Y25

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Προσέγγιση και εισαγωγική εξέταση του ‘’μουσικού φαινομένου’’ στην πολιτισμική του ποικιλότητα, γενικά, σε κοινωνικές ομάδες και κατά περιόδους. –Η ενότητα: Λόγος –Μέλος –Ρυθμός –(ή Κίνηση) στις παραδοσιακές μουσικές. –Μεθοδολογία καταγραφής. –Η Ελληνική Δημοτική Μουσική: Οι απαρχές ( Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Νεώτερος Ελληνισμός). –Κατηγορίες Δημοτικών Τραγουδιών, με βάση την ποιητική θεματική και την προσέλευσή τους. –Μουσικοί τρόποι, ρυθμοί, μορφές (ή φόρμες). – Μουσικά λαϊκά όργανα (εισαγωγικά).