Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγική Ανάγνωση της Προθεωρίας της Παπαδικής ή Ψαλτικής Τέχνης

Κωδικός Μαθήματος: Y24

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Προθεωρία της Ψαλτικής Τέχνης:α Ιστορικά για την εμφάνισή της και την διαμόρφωσή της. - Το κατασταλαγμένο κοινό κείμενο στους κώδικες και οι κυριώτερες άλλες παραδόσεις. – Β΄ Αναλυτικά: Σημάδια φωνητικά (ενέργεια, φωνή, χειρονομία, και ετυμολογία τους). – Έγχρονες υποστάσεις (αργίες, συντομίες ή συνάγματα χρόνου, λείματα ρυθμού). – Σημάδια άφωνα ( άχρονες υποστάσεις ή χειρονομικά σημάδια). – Σημάδια ηχητικά ή Μαρτυρίες. – Οι λεγόμενες ‘’ μέθοδοι’’ των σημαδίων. –Μουσικοί φθόγγοι.