Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ     (κοινό)

Κωδικός Μαθήματος: Y21

Διδάσκων Καθηγητής: Μαρία Ράπτη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Μετάφραση, Σχόλια και Ερμηνεία του έργου του Πλουτάρχου: «Περί των υπό του Θεού βραδέως τιμωρουμένων», Γραμματική και Συντακτική ανάλυση.