Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ξένη Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος: Y17

Διδάσκων Καθηγητής: Δ. Μερτζεμέκη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: ( Επίπεδο εισαγωγικό) Διδάσκονταιλεξιλόγιο, γραμματικές δομές, επικοινωνιακούς διαλόγους, και ασκήσεις γραπτού λόγου, μέσα από ποικιλία πηγών, (όπωςcoursebooksκειμένων κ λ π )και παράλληλα επεξεργάζονται επιλεγμένα κείμενα κατάλληλα για την σχετική με την ειδικότητα τους ορολογία, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν, να ερευνούν και να οργανώνουν ειδικές πληροφορίες, να αναπαράγουν και να συντάσσουν έννοιες χρήσιμες στην προφορική και γραπτή τους επικοινωνία.